English | Español | 中文  
 
Industrial sewing Table and stand in China, yongxi factory
  en
es
cn
     
 
主页 | 工业机台板 | 工厂 | 执照 | 联系
 
 
 
   
                           
    sewing table 工业缝纫机台板和机架    
缝纫机台板和机架
Made in China | Competitive Factory

工业缝纫机台板

>> 几十款型号
>> 十多种颜色
>> 可以来图来样定制
>> 胶合板高强度板材
>> PVC防火,喷漆
>> 包边工艺:后成型,贴木皮,PVC,橡胶
>> 样式美观大方,经久耐用
>> 工厂生产,质量保证

 

工业缝纫机机架

>> 十多种款式
>> 板材厚度:常规出口1.50MM, 高强度 1.70MM
>> 升降和固定
>> 高品质配件
>> 多款滑轮
>>可以来图来样定制

 
工业缝纫机台板和机架

 

 

 

 

 

 

 

 

  工业缝纫机台板和机架
生产周期: 15-20 天
起订量: 100 套
包装: 1套 / 纸箱
重量: 14KGS / 台板, 8.5KGS/机架, 一共 22.5 KGS
装柜数量: 400 套/1*20" GP , 1000 套/1*40"HC.
台板尺寸: 120*54*3.8CM
机架尺寸: 82*50*62/82CM(升降), 82*50*72CM(固定)
出口码头: 宁波

 

 

 

工业缝纫机台板和机架常用型号:

JACK5550, SIRUBA-LH-18,KM-250, JK-20U, 8500, JK-8568, jack 795, JUKI5550, JK-801, 9280, T828, etc., JACK, JUKI,SIRUBA, GEMSY, SUNSTAR,

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
    sewing table 工业缝纫机机架        
    sewing table 缝纫机台板颜色        
    sewing table 家用缝纫机台板机架        
    sewing table 缝纫设备和配件        
    sewing table 针板        
    sewing table 针位组        
             
             
             
   
       
             
   
       
             
   
       
             
             
             
               
                 
   
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                 
                     
   
               
   
               
   
               
   
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                           
 
     
   
                           
   
http://gsxt.zjaic.gov.cn/zhejiang.jsp